Bảng giá Tại Nha Khoa

Dịch vụ Đơn vị Giá
Điều trị viêm nướu và Cạo vôi răng
Điều trị viêm quanh răng 01 ca 700.000đ
Cạo vôi răng Độ 1 01 ca 100.000đ
Cạo vôi răng Độ 2 01 ca 120.000đ
Trám răng
Trám răng vĩnh viễn 01 răng 150.000đ
Trám răng thẩm mỹ 01 răng 500.000đ
Trám răng cổ răng 01 răng 200.000đ
Điều trị tủy răng
Chữa tủy răng cửa vĩnh viễn 01 răng 700.000đ
Chữa tủy răng hàm nhỏ vĩnh viễn 01 răng 900.000đ
Chữa tủy răng hàm lớn vĩnh viễn 01 răng 1.200.000đ
Chữa tủy răng trẻ em 01 răng 500.000đ
Nhổ Răng
Răng cửa vĩnh viễn 01 răng 500.000đ
Răng hàm nhỏ vĩnh viễn 01 răng 500.000đ – 1.000.000đ
Răng khôn mọc lệch 01 răng 500.000đ – 1.500.000đ
Răng khôn mọc lệch ca khó 01 răng 1.500.000đ – 3.000.000đ
Tẩy trắng răng
Tẩy trắng răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc ) Lộ trình 1.200.000đ
Tẩy trắng răng tại phòng mạch Lộ trình 2.000.000đ
Tẩy trắng răng bằng hệ thống LumaCool – USA ( 1 Cặp máng tẩy + 1 ống thuốc ) Lộ trình 3.000.000đ
Phục hình tháo lắp
Hàm nền nhựa thường 01 hàm 1.500.000đ
Hàm nền nhựa dẻo 01 hàm 500.000đ
Răng sứ Vita Đức ( BH 5 năm ) 01 hàm 2.500.000đ
Hàm khung Titan 01 hàm 5.000.000đ
Phục hình răng cố định
Răng sứ kim loại thường (Ni, Cr) 01 răng 1.000.000đ
Răng sứ Vivadent France (Cr, Co) 01 răng 1.200.000đ
Răng sứ Jelenko USA (Cr, Co) 01 răng 1.500.000đ
Răng sứ Titan 01 răng 2.500.000đ
Răng sứ Cercon (bảo hành 10 năm) 01 răng 5.000.000đ
Răng sứ Emax Nanoceramics (bảo hành 15 năm) 01 răng 6.000.000đ
Răng sứ Zir Press (bảo hành 20 năm) 01 răng 8.000.000đ
Răng sứ Nacera (bảo hành vĩnh viễn) 01 răng 10.000.000đ